Y Glec

Y Glec/ King Hit
gan Tom Lycos a Stefo Nantsou
Crëwyd a chynhyrchwyd yn wreiddiol gan Zeal Theatre, Awstralia

Cynhyrchiad Cwmni Theatr Arad Goch o Y Glec:

Perfformwyr:
 
 
Cyfarwyddwr:
 
Rheolwr Llwyfan ar daith:
 
Cyfieithiad Cymraeg o’r Sgript:
 
Pecyn Adnoddau:
 
Dylunio:
 
Ffotografiaeth

Owain Llŷr Edwards
Rhodri Siôn

Tom Lycos

Dan Jones

Owain Llŷr Edwards

Mari Rhian Owen, Teilo Trimble

Carwyn Blayney / Teilo Trimble

Keith Morris / Teilo Trimble

 

Crynodeb o’r sioe

Mae Tula’n cynnal Parti Pitsa ar thema Blues Brothers yn ei chartref – a’i rhieni wedi trefnu mynd allan i’r clwb golff.

Daw llwyth o ffrindiau i’r tŷ – criw o ferched, y criw rygbi, y criw cyffuriau, y gîcs, a Ben –sy’n adrodd y stori.

BEN:               Roedd y parti yn ‘full swing’ pan nes i gyrraedd, ac roedd hi dal yn gynnar.                                             Llwyth o bobl, swnllyd…

Mae anghytundeb annifyr yn cynyddu rhwng Gari, ffrind gorau Ben, a Blondie y cawr rygbi.

BLONDIE       Cyffwrdd di yn un o’n cwrw ni Gari a ti’n ‘dead’. 

GARI               ..‘allwch chi’m sbario un cwrw, na’i dalu chi nôl. Gaddo

Mae’r parti’n codi stêm go iawn wedi i rieni Tula adael ac wrth i’r Pitsas gyrraedd.

BLONDIE       Dim byd fwy pathetig na ‘dope head’ efo’r ‘munchies’. 

GARI               Be’ am y thyg rygbi ystrydebol gydag ymennydd maint cachiad cwningen?  

BLONDIE       Baswn i’n gallu dy sgwoshio di efo un bys y ‘prick’ bach.

Gall Ben ddim peidio â phoeni bod rhywbeth ar droed – bod trwbwl yn y gwynt

BEN:               Dwi’m yn paranoid. Dwi jyst yn gallu teimlo fo yn yr awyr.

Dechreua’r parti fynd yn afreolus wrth i gêm yfed y criw rygbi fynd dros ben llestri.

MARC              Na…sa’n well gen i beidio [yfed]….  

BLONDIE        Mae pawb yn cael tro…tyrd o na, tyrd o na…..tyrd!

Wrth i Gari ddwyn cwrw’r criw rygbi mae pethe’n troi’n hyll

BLONDIE        Pwy sydd wedi dwyn cwrw fi? 

GARI                Siôn Corn a’r dylwythen deg. Nath y ddau gael yn ‘shit faced’ …..

Mae Blondie yn dyrnu’r glec i Gari – ac mae cefn ei ben yn taro’r bwrdd coffi’n galed

BEN                  Da chi’n gallu clywed y sŵn ‘clec’ a ‘sgweltsh’…Wedyn, y gweddill dwi’n                                                 cael hi’n anodd credu
Mewn dim mae’r bois rygbi yn sathru ar ben Gari cyn gadael y parti; daw’r Ambiwlans a’r heddlu – ac mae Gari mewn coma.

TAD GARI        Roedden nhw isio i ni droi’r peiriant cynnal bywyd i ffwrdd ond doedden                                                 ni ddim isio…roeddwn i’n bendant am y peth.

Caiff ail ran y ddrama ei chwarae mewn arddull ddogfennol – yn disgrifio be ddigwyddodd ar ôl Y Glec

KATH                Tyd, newn ni ei symud o tu allan, da ni’m isio i dy Dad ffindio allan, neu                                                  fyddwn ni mewn trwbwl’.
BARTEK            Oedd o’n ‘brutal’, a dwi’n meddwl rili ‘brutal’….man, ac mi nath o fel,                                                      digwydd yn rili gyflym hefyd, methu neud dim am y peth, dim.
PARAFEDDYG Dydw i ddim yn meddwl fod yr hogyn ‘ma’n mynd i ddod drwyddi.
BLONDIE         Dim bai fi oedd o. Y bwrdd nath frifo fo.

TULA                  Bai fi oedd o, dylwn i ddim fod wedi cael y parti.
BEN                    O ni’n teimlo fel cachgi am mod i wedi rhedeg allan ar fy ffrind gora.

 Mae teulu Gari yn yr ysbyty bob dydd a Ben yn teimlo’n wael am beidio rhwystro’r ffeit

Ar ddiwedd y ddrama dangosir fersiwn arall o’r olygfa arweiniodd at Y Glec – gan ddangos sut y gellid yn hawdd fod wedi osgoi trychineb o’r fath.

 

Arddull  sioe  Y GLEC

Fel gyda sioeau blaenorol y cwmni, arddull ddiaddurn iawn sydd i berfformiad Y Glec – arddull sy’n tynnu’r gynulleidfa i mewn i fyd y llu o gymeriadau amrywiol gyda hiwmor sylwgar a pherfformio manwl. Defnyddir set elfennol iawn i awgrymu lleoliadau penodol; prin yw’r newid gwisgoedd yn ystod y sioe a does dim defnydd o gwbl o bropiau go iawn.

Eto i gyd mae’r sioe yn ddifyr ac yn ddealladwy i gynulleidfa eang.

 Adborth

Mae Arad Goch yn hynod falch o gynhyrchu sioe arall o eiddo Cwmni Zeal, ac i groesawu Tom Lycos yn ôl i Gymru i gyfarwyddo’r cynhyrchiad.

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan ddysgwyr ac athrawon sydd wedi profi un o’n sioeau ac yn croesawu unrhyw sylwadau. Cysylltwch â ni trwy:

post@aradgcoch.org

neu  Canolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN