Dolennau

Gwefannau Defnyddiol am Wybodaeth Bellach

https://www.alcoholconcern.org.uk

Gwefan sy’n rhoi ffeithiau am unedau alcohol, effaith alcohol ar iechyd, cost alcohol i’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (NHS)

http://www.itsthedrinktalking.co.uk

Ymgyrch i gydweithio gyda phobl ifanc i archwilio effeithiau eang o ddefnydd alcohol ar yr unigolyn a chymdeithas.

https://www.meiccymru.org/cym/

Hafan wybodaeth leol a gwasanaeth ffôn i bobl ifanc ynglŷn â rhyw, alcohol, cyffuriau a mwy.

http://www.dan247.org.uk/

Gwefan wybodaeth ar gyffuriau ac alcohol

http://www.walesonline.co.uk/news/health/young-people-wales-drink-more-7942257

Erthygl ar bobl ifanc Cymru a’u perthynas ag alcohol