Ni

Cwmni Theatr Arad Goch

Cyfarwyddwr Artistig                                     Jeremy Turner

Cyfarwyddydd Gweinyddol                          Nia Wyn Evans

Cyfarwyddydd Cynorthwyol (Addysg)        Mari Rhian Owen

Clerc                                                                  Ann Penny

Swyddog Marchnata                                     Carwyn Blayney

Swyddog Cyswllt Ysgolion                            Anne Evans

Rheolwr Technegol                                        Simon Lovatt

Cynorthwywr i’r Cyfarwyddwr Artistig      Elin Crowley / Teilo Trimble

Swyddog Codi Nawdd                                   Teilo Trimble

Myfyriwr PHD                                                 Alaw Gwyn Rossington

Mae Arad Goch:

 • Yn hyrwyddo creu theatr newydd i gynulleidfaoedd ifainc yng Nghymru gan artistiaid Cymraeg;
 • Yn cyflwyno theatr gyfoes a theatr arbenigol i ysgolion yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro;
 • Yn teithio cynyrchiadau theatr newydd i blant, cynulleidfaoedd ifainc ac oedolion i theatrau a chanolfannau eraill yng Nghymru;
 • Yn cyflwyno gwaith yn y Gymraeg a Saesneg;
 • Yn cyflwyno gwaith gan artistiaid o dramor yng Nghymru;
 • Yn teithio gwaith gan artistiaid theatr Cymru i wledydd tramor.

Mae Arad Goch hefyd yn cynnig:

 • Gweithdai theatr/ drama i fyfyrwyr a disgyblion ysgol ac i bobl ifanc tu allan i awyrgylch ysgol;
 • Cyfleoedd profiad gwaith ;
 • Cyrsiau hyfforddi undydd i athrawon;
 • Cwrs TGAU tu allan i oriau ysgol

Ariannir gwaith Arad Goch gan:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Cyngor Sir Benfro

Zeal Theatre

Cwmni theatr annibynnol yw Zeal Theatre, o Sydney, Awstralia. Mae’n gwmni sy’n uchel iawn ei barch yn rhyngwladol am sioeau sy’n procio’r meddwl ac annog trafodaeth ar bynciau heriol a hynny ymhlith cynulleidfaoedd ifainc. Mae’r cwmni’n mynnu cadw’i waith yn gyfoes a pherthnasol i’w gynulleidfa, ac felly bydd yr aelodau yn trafod yn aml gyda phobl ifanc gan addasu manylion eu gwaith fel bo’r galw.

Sylfeinwyr Zeal Theatre yw Stefo Nantsou a Tom Lycos, ac ers ei sefydlu crëodd y cwmni 46 cynhyrchiad.  Dyma’r cwmni fu’n gyfrifol am greu’r sioe hynod lwyddiannus The Stones, a deithiwyd gan Arad Goch led-led Cymru – ynghyd â’i chyfieithiad Tafliad Carreg.

Yn 2008 cyflwynwyd Gwobr Ryngwladol Llywydd ASSITEJ i Zeal Theatre mewn gŵyl ym Montreal, Canada, mewn cydnabyddiaeth o’u “cyfraniad eithriadol i ddiwydiant y theatr”

footer-blog