Hafan

Y Glec / King Hit Trailer from Arad Goch on Vimeo.

Drama am drais dan ddylanwad alcohol yw Y GLEC. Mae hi hefyd yn ddrama am elyniaeth a chystadleuaeth rhwng cyfoedion a’r posibiliadau erchyll pan fydd alcohol a chyffuriau yn effeithio ar allu unigolion i wneud penderfyniadau  a rheoli’u hunain.

Ar y tudalennau canlynol rydym wedi cyflwyno rhai syniadau ac adnoddau i’w defnyddio gan athrawon a dysgwyr er mwyn deall sut datblygwyd y sioe a dysgu mwy am bynciau perthnasol.

footer-blog